Resevillkor

För resor med Time Travel gäller resebranschens Allmänna villkor för paketresor. Utöver dessa gäller även nedanstående Särskilda Resevillkor. Vid tvist gäller alltid Särskilda Resevillkor före Allmänna villkor för paketresor.

Klicka här för att ladda ner "Allmänna villkor för paketresor"

Särskilda Resevillkor för resor med Time Travel

Anmälningsavgift och avbokning
Anmälningsavgiften är 500 kr per person (i vissa fall högre, exempelvis Sydafrika-resor) och skall vara Time Travel tillhanda senast 10 dagar efter att bokningsbekräftelse skickats ut. Anmälningsavgift kan inbetalas till Plusgiro 50 91 51-7 eller Bankgiro 401-6333. Det går också bra att nyttja den säkra betalningstjänsten för VISA eller Mastercard (klicka på "Betala med kort") i huvudmenyn i toppen av sidan.

För avbokningar gäller följande avbokningskostnader:

 

Tidpunkt för avbokning Avbokningskostnad

Mer än 60 dagar (2 mån) före avresa:
60 - 45 dagar före avresa:
44 - 30 dagar före avresa:
Mindre än 30 dagar före avresa:

Förlorad anmälningsavgift
25% av resans totalpris
50% av resans totalpris
100% av resans totalpris

 
Avbokning av resa måste göras vardagar under kontorstid (9-17) på telefon 0431 - 36 80 36.
OBS! Vissa av våra grupp- & temaresor har högre anmälningsavgift, mer begränsade avbokningsregler och tidigare slutbetalningsdatum.

Slutbetalning
Resan skall vara slutbetald senast 14 dagar före avresa om inget annat har angetts. Vissa grupparrangemang har tidigare slutbetalningsdatum (ca 1-1,5 mån före avresa). Om slutbetalning ej inkommit före sista angivna betalningsdatum förbehåller sig Time Travel rätten att avboka resan utan att återbetala eventuell erlagd anmälningsavgift.

Avbeställningsskydd och reseförsäkring
I resans grundpris ingår inte avbeställningsskydd, men sådant kan tecknas för 500 kr i samband med att slutsumman betalas. Avgiften återbetalas inte vid avbokning.

Avbeställningsskyddet gäller fram till 48 timmar före avresa mot uppvisande av läkarintyg enligt de allmänna resevillkoren för paketresor. Vid återbetalning av avbokad resa tas en expeditionsavgift ut på 300 kr.

Reseförsäkring ingår ej och tecknas bäst genom hemförsäkringen eller via specialiserade reseförsäkringsbolag som Gouda, Global och Europeiska ERV.

 

 

© Time Travel AB | Tåstrupsgatan 10 262 32 Ängelholm | Tel: 0431 - 36 80 36 | Epost: info@timetravel.se
Skapad av: Comotion.se 3D + interaktiv studio Ängelholm